TAW Ar-lein ar gyfer Masnachwyr

Croeso i wasanaeth Treth Ar Werth (TAW) Ar-lein Cyllid a Thollau EM. Mae’r broses mewn dwy ran, sef Cofrestru/Ymrestru a Defnyddio’r Gwasanaeth.

Cofrestru/Ymrestru

Cyn i chi gychwyn ar y broses o gofrestru/ymrestru ar gyfer y Gwasanaeth TAW Ar-lein, sicrhewch fod y pum elfen ganlynol wrth law:

 1. Rhif Cofrestru TAW
 2. Cod post y Prif Fan Busnes
 3. Dyddiad Cofrestru TAW
 4. Mis diwedd cyfnod y Ffurflen TAW ddiwethaf
 5. Y ffigur Blwch 5 ar eich Ffurflen TAW ddiwethaf
 6. Cyfeirnod y Swyddfa Gyfrifon

Mae'r rhain i'w gweld ar ohebiaeth TAW fel arfer, ond cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori Cymraeg* os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd iddynt.

 • Er mwyn cofrestru/ymrestru ar gyfer ein gwasanaeth TAW Ar-lein yn y Gymraeg, ewch i hafan gwasanaethau ar-lein CThEM a chliciwch ar y botwm cofrestru ar ochr dde'r dudalen.
 • Ar y dudalen Defnyddiwr Newydd, cliciwch ar 'Cymraeg' ger y brig. Yna, dilynwch y llwybr Unigolyn/Sefydliad/Asiant fel bo'n briodol.
 • Ar ôl i chi gofrestru ac ymrestru, cewch gadarnhad o'ch Dynodydd Defnyddiwr.
 • Ar y dudalen sy'n rhestru eich gwasanaethau CThEM, defnyddiwch y cysylltiad i gyrchu'r gwasanaeth TAW Ar-lein. Yna, gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth er mwyn cyflwyno eich Ffurflenni TAW (VAT100) neu eich Ffurflen TAW Derfynol (VAT193) ar-lein.

Os oes Dynodydd Defnyddiwr a Chyfrinair dilys gennych eisoes (o flynyddoedd cynt) nid oes angen i chi fynd trwy’r broses o gofrestru/ymrestru ar-lein eto, a gallwch fynd yn syth i ddefnyddio’r gwasanaeth cyfredol.

Defnyddio'r Gwasanaeth

Ar ôl i chi gofrestru/ymrestru, gallwch ddechrau defnyddio’r gwasanaeth Cymraeg. Dyma’r llwybr y dylech ei ddilyn:

 • Ar y dudalen 'Welcome to HMRC Online services', rhowch eich Dynodydd Defnyddiwr a’ch Cyfrinair yn y blychau perthnasol, a chliciwch ar ‘Login’. Neu, fel arall, gallwch ddefnyddio eich Tystysgrif Ddigidol os oes un gennych.
 • Ar y dudalen 'Your HMRC services', defnyddiwch y cysylltiad 'VAT - Submit a VAT return/Set up a VAT Direct Debit Instruction'.
 • Ar y dudalen 'At a glance', defnyddiwch y cysylltiad 'Cymraeg' ar frig y dudalen.
 • Ar y dudalen 'Ar gip' - a thudalennau dilynol - byddwch yn gallu cyfathrebu â ni trwy gyfrwng y Gymraeg.

Defnyddiwch y cysylltiad i gychwyn ar y llwybr.

Cymorth

*Am gymorth trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori Cymraeg ar 0845 010 0300 (8.00 am - 6.00 pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener).

Neu, cliciwch yma am gymorth trwy gyfrwng y Saesneg.

Pwysig! Peidiwch â defnyddio llafariaid acennog wrth deipio yn y ffurflenni ar-lein. Diolch.