TWE Ar-lein ar gyfer Cyflogwyr

O 6 Ebrill 2013 bydd angen i gyflogwyr ddechrau cyflwyno'u gwybodaeth TWE i CThEM mewn amser real. Mae'n bosib y gwelwch hyn yn cael ei ddisgrifio fel Gwybodaeth Amser Real - neu RTI.

Golyga hyn y bydd yn rhaid i gyflogwyr (neu eu cyfrifwr, llyfrifwr neu fiwro'r gyflogres) wneud y canlynol:

  • anfon manylion at CThEM bob tro iddynt dalu cyflogai, ar adeg ei dalu
  • defnyddio meddalwedd y gyflogres i anfon yr wybodaeth hon yn electronig fel rhan o'u proses cyflogres arferol.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyflwyno o dan RTI ewch i Paratoi i weithredu TWE mewn amser real (RTI)

Croeso i wasanaeth Talu Wrth Ennill (TWE) Ar-lein Cyllid a Thollau EM. Mae'r broses mewn dwy ran, sef Cofrestru/Ymrestru a Defnyddio'r Gwasanaeth.

Cofrestru/Ymrestru

Cyn i chi gychwyn, sicrhewch fod y ddwy elfen ganlynol wrth law:

  1. Cyfeirnod TWE y Cyflogwr
  2. Cyfeirnod y Swyddfa Gyfrifon

Mae'r rhain i'w gweld ar ohebiaeth TWE fel arfer, ond cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg* os oes angen cymorth arnoch i ddod o hyd iddynt.

  • Er mwyn cofrestru/ymrestru ar gyfer ein gwasanaeth TWE Ar-lein yn y Gymraeg, ewch i hafan gwasanaethau ar-lein CThEM a chliciwch ar y botwm cofrestru ar ochr dde'r dudalen.
  • Ar y dudalen Defnyddiwr Newydd, cliciwch ar 'Cymraeg' ger y brig. Yna, dilynwch y llwybr Sefydliad/Asiant fel bo'n briodol.
  • Ar ôl i chi gofrestru ac ymrestru, a chael cadarnhad o'ch Dynodydd Defnyddiwr, bydd angen i chi aros i dderbyn eich Cod Cychwyn trwy'r post. (Sylwer - gall hyn gymryd hyd at 10 diwrnod.)
  • Ar ôl derbyn eich Cod Cychwyn ewch nôl i hafan gwasanaethau ar-lein CThEM, nodwch eich Dynodydd Defnyddiwr a'ch Cyfrinair ar ochr chwith y dudalen ac yna cliciwch ar y botwm mewngofnodi.
  • Ar y dudalen sy'n rhestru eich gwasanaethau CThEM, defnyddiwch y cysylltiad i gychwyn y gwasanaeth Talu Wrth Ennill ac yna nodwch eich Cod Cychwyn yn y blwch priodol. Yna, gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth er mwyn cyflwyno eich ffurflenni ar-lein.

Os oes Dynodydd Defnyddiwr a Chyfrinair dilys gennych eisoes (o flynyddoedd cynt) nid oes angen i chi fynd trwy'r broses o gofrestru/ymrestru eto, a gallwch fynd yn syth i ddefnyddio'r gwasanaeth cyfredol.

Cymorth

Am gymorth trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â'r Ganolfan Gyswllt Cymraeg.

Manylion cyswllt y Ganolfan Gyswllt Cymraeg

Neu, cliciwch yma am gymorth trwy gyfrwng y Saesneg.

Pwysig! Peidiwch â defnyddio llafariaid acennog wrth deipio yn y ffurflenni ar-lein. Diolch.