Pecyn y Cyflogwr

Diben Pecyn y Cyflogwr yw eich cynorthwyo i baratoi a chyflwyno eich Datganiad Blynyddol y Cyflogwr (P35 a P14), dechrau'r flwyddyn dreth newydd ar 6 Ebrill 2011 a gweithredu eich cyflogres o ddydd i ddydd.

Mae'r ffurflenni, llyfrau cymorth a'r tablau hyn oll mewn fformat PDF i'w lawrlwytho. Maent wedi'u dylunio ar gyfer eu hargraffu yn ogystal â'u llenwi, lle bo hynny'n berthnasol.