Cymorth a gwybodaeth yn Gymraeg
Mae CThEM ar war incwm sydd heb ei ddatgan
Os ydych wedi datgan eich holl incwm yna nid oes gennych ddim i boeni amdano
  • Rydych yma:
  • Hafan >
  • Cymraeg

Cymraeg

Dilynwch y cysylltiad perthnasol isod ar gyfer yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gofrestru a mewngofnodi i wasanaeth ar-lein Cyllid a Thollau EM (CThEM), manylion cyswllt a ffurflenni.

Gwasanaethau ar-lein - cofrestru a mewngofnodi i wasanaeth ar-lein CThEM

Paratoi i weithredu TWE mewn amser real (RTI)

Ffurflenni, taflenni a gwybodaeth ychwanegol

Treth Incwm - yr hanfodion

Yswiriant Gwladol - yr hanfodion

A ydych chi'n hunangyflogedig ac angen cymorth?